Op 1 juni j.l. was martkmeester Gerard Jansen 25 jaar in dienst bij onze marktvereniging Didam. Bij deze gelegenheid is Gerard op vrijdag 7 juni 2019 na afloop van de wekelijkse markt een receptie aangeboden in onze eigen markthal. In het bijzijn van echtgenote Ria, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, marktkooplieden en leden en bestuur van de martkvereniging Didam werden menige anektdotes opgehaald.

De sprekers ere-voorzitter Harrie Loeters, voorzitter Frenk Polman en bakker Lammert van Egteren hadden ieder zo hun eigen verhaal.
Harrie Loeters heeft als bestuurslid nagenoeg de volle 25 jaar met Gerard samengewerkt, Frenk Polman pakte de draad op in 2012 toen hij is toegetreden tot het bestuur en bakker Lammert sprak namens de gezamenlijke marktkooplieden over de dagelijkse gang van zaken op de vrijdagmarkt.
Wat bij alle sprekers duidelijk naar voren kwam is de prettige samenwerking met Gerard.

We hopen met Gerard nog vele jaren te mogen blijven samenwerken.
Bestuur marktvereniging Didam.

 

verhuurmarkthal