Coronavirus en vrijdagmarkt

Beste bezoekers van de weekmarkt Didam,

het Coronavirus heeft ook ons in zijn greep. Onze vrijdagmarkt kan "gewoon" open blijven met dien verstande dat we de koffiehoek niet openen en de geplande evenloppenactie opschorten. We verzoeken u wel om de van overheidswege geadviseerde algemene regels in acht te houden.

Daarnaas heef de CVAH, de ondernemersorganisatie voor ambulante ondernemers in Nederland, haar leden onderstaand geadviseerd en wij als Marktvereniging Didam verzoeken u zich, tot eventuele herroeping, hier strikt aan te houden. Op deze manier kunnen we het leed beperken en verdere verspreiding mogelijk indammen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tekst advies CVAH

Nu van overheidswege is besloten dat de supermarkten en markten voorlopig kunnen open blijven hebben wij als bestuur bekeken hoe wij zowel onszelf als onze klanten op een zo veilig mogelijke manier kunnen bedienen zolang de markten van overheidswege doorgang kunnen vinden.

Wij hebben gemeend een aantal maatregelen te moeten nemen en enkele voorstellen te doen waarbij wij jullie medewerking nodig hebben.

Onze voorstellen/maatregelen kunnen als volgt worden samengevat.

Pinbetalingen zoveel mogelijk stimuleren waarbij de pinautomaat regelmatig dient te worden gedesinfecteerd.

Bij contante betaling het geld op de toonbank, in een bak of een daartoe geschikte plaats te deponeren om lichamelijk contact zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken.

Bij de food kramen geen statafels of zitgelegenheid meer te plaatsen; de consumptiewaren zodanig te verpakken dat deze door de klant kunnen worden meegenomen omdat deze niet ter plaatse mogen worden genuttigd.

Tussen personen een minimale afstand van 1½ meter te bewaren.

De hygiëne maatregelen aan te scherpen; zowel voor de standplaatshouder met zijn of haar personeel alsmede voor de klanten handschoenen met desinfecterende middelen voorradig te hebben.

Via facebook zullen we deze maatregelen aan de consumenten bekend maken en meedelen dat gekochte etenswaren niet bij of in de naaste omgeving van de standplaats genuttigd mogen worden en er op te wijzen dat deze maatregelen in ieders belang zijn.
Met de vriendelijke groet,
Het bestuur

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

verhuurmarkthal